Målet er å sikre bedre tilgang til kulturopplevelser for all ungdom i hele regionen. Kulturkortet skal gi ungdom gode muligheter til å gjøre seg kjent med bredden i kulturlivet, og oppsøke kulturarenaer de ellers ikke oppsøker. Det skal bidra til å styrke deres kulturelle kompetansen. På sikt ønsker en at arrangører styrker kulturtilbudet som er spesielt tilrettelagt for målgruppen.
Rogaland var først ute med et tilbud og fikk 700 000 kroner i statlig støtte til et prøveprosjekt. Hedmark, Østfold og Nord-Trøndelag har også fått tilskudd, men alle er ikke kommet like langt i arbeidet. Rogaland, Østfold og Hordaland fylkeskommuner har lansert ordning med kulturkort. Alle har ulike modeller. Uten unntak mener institusjoner og arrangører i disse fylkene at kulturkortordningen er et godt tiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2007 | Skriv ut siden