TV aksjonen 2007 ”Sammen for barn” er tildelt UNICEF i et strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og Right to play. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Hiv-aids epidemien kan stanses ved et omfattende partnerskap mellom befolkning, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og legemiddelindustrien. I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes internasjonale engasjement bevilget i dag fylkesutvalget 50.000 kroner til TV-aksjonen.

HIV-aids epidemien er en katastrofe for utviklingen av bærekraftige samfunn i land med store utviklingspotensialer. Barn er særlig utsatt og står i fare for en barndom preget av vilkårlighet og mangel på omsorg og utdanning med de følger dette får ved utviklingen av et samfunn I løpet av  ti minutter dør ti barn av aids-relaterte sykdommer, 40 barn blir foreldreløse på grunn av aids og 50 nye mennesker blir smittet av hiv.
Inntektene fra årets aksjon går til å forhindre smitte fra mor til barn gjennom vaksinering og opplæring, til å medisinere barn med legemidler som tilbys i nettopriser fra legemiddelindustrien og til å forebygge hiv-smitte blant barn og unge gjennom idrett og aktivitet samt gi omsorg til foreldreløse og sårbare barn i flere afrikanske land, Ukraina, Jamaica og Vietnam.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2007 | Skriv ut siden