Hun tror heller ikke de tre nordnorske fylkene blir samlet. Regjeringen vil at de tre fylkene skal bestå. Nord-Norge er imidlertid splittet i denne saken som vekker både strid og sterke følelser. Hun tror hennes hjemfylke Nordland vil bestå.
Finnmark har lenge arbeidet for å beholde dagens fylkesgrense. Under valgkampen fikk finnmarkingene god støtte fra statsminister Jens Stoltenberg da han uttalte: -Jeg har stor forståelse for ønsket fra Finnmark om at det vil bestå som eget fylke.
Troms fylke ønsker i utgangspunktet å få en felles region av de tre nordligste fylkene. Men få støtter denne ideen.
- Nå skal vi behandle dette i vår stortingsgruppe. Men etter det jeg har sett av regjeringens forslag blir det ingen store vesentlige endringer, sier Hill Marta Solberg.
 

av admin, publisert 28. september 2007 | Skriv ut siden