KS og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale knyttet til kommunene som førstelinje i lokalt næringsutviklingsarbeid. Kommunene har en viktig oppgave som tilrettelegger og utviklingsaktør for entreprenørskap og næringsutvikling. Det regionale partnerskapet, hvor fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge er nøkkelaktører, er naturlige samarbeidspartnere for kommunene i dette arbeidet, skriver KS på sin nettside.

KS og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale med formål å bistå kommunene i arbeidet med lokal næringsutvikling. I løpet av høsten 2007 vil fylkeskommunene og Innovasjon Norges distriktskontorer kontakte kommunene for å innlede et tettere samarbeid, opplyses det fra KS. Avtalen finner du her 

av admin, publisert 27. september 2007 | Skriv ut siden