Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har imøtekommet en søknad fra Sørlandets sykehus HF om et tilskudd på 50.000 kroner til et pilotprosjekt for førerkortvurdering av eldre og slagrammede bilførere. Prosjektet på Sørlandets Sykehus vil støtte seg på nyere svensk forskning på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm hvor en i prosjektet ”P-Drive” har utviklet en metode for å kunne vurdere evnen til å kjøre bil for både eldre personer og pasienter som for eksempel har hatt slag. Hovedhensikten med prosjektet på Sørlandets Sykehus vil være å teste ut denne metoden under norske forhold.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2007 | Skriv ut siden