Fylkesutvalget bevilget i går to tilskuddsbeløp på 500.000 kroner til to inkubatorprogrammer – det vil si støttetiltak for utvikling og etablering av ny virksomhet – i Sørlandet kunnskapspark som inntil nylig het Kristiansand kunnskapspark. Det ene er et forsknings- og utviklings- inkubatorprogram som skal bidra til utvikling av nye forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. Det andre er et kulturinkubatorprogram for å løfte frem forretningsideer og støtte opp om bedriftsetableringer innen kulturbasert næringsliv.

Sørlandet kunnskapspark skal gjennom inkubatorprogrammet kunne tilby tjenester av høy kvalitet som er tilpasset bedriftenes behov. Slike tjenester omfatter minimum følgende områder: forretningsutvikling, finansiering, kompetansenettverk, faglige tjenesteprodukter som for eksempel regnskap, administrative tjenester og fysisk miljø.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft ser det som viktig å bidra til at Sørlandet kunnskapspark utvikler seg som en viktig aktør i regionen med tanke på å fremme innovasjon og verdiskaping i Agder. Dette er i tråd med målene i fylkeskommunens handlingsprogram for å innfri politiske mål om innovasjon og vekst i regionen.

av admin, publisert 26. september 2007 | Skriv ut siden