Vest-Agder fylkeskommune bidrog med en million kroner i 2003 og en halv million kroner i 2002 til stedsutvikling i Farsund sentrum. Dette har bidradd til flere utbedringer med hensyn til estetikk og funksjonalitet i området. Nå har kommunen søkt fylkeskommunen om et nytt tilskudd til å fortsette arbeidet. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag å yte et fylkeskommunalt tilskudd på inntil en million kroner for å realisere til en såkalt gatebruksplan.

Kommunen med innbyggere og tilreisende har uttrykt stor tilfredshet med det nye bybildet på og i tilknytning til nedre og øvre torg. På dette grunnlaget vil kommunen gå videre med gatebruksplanen sin. Tiltakene denne gangen omfatter oppgraderinger fra torget og oppover nedre del av Torg- og Storgaten, der blant annet det nye NAV-bygget kommer. Denne gangen legges forholdene mest til rette på de myke trafikantenes premisser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden