Det er ikke dokumentert forekomst eller tap av bufe til ulv i Region 1 i år. Ulv har likevel vært en mer eller mindre regelbunden gjest i særleg Vest-Agder de siste årene. I deler av Aust-Agder har det vært stasjonær ulv de siste to årene. I år har skadene hovedsaklig vært knyttet til Åmli kommune. Så langt er det påvist 26 tap av sau og lam til ulv i dette området
Rovviltnemnda vurderer  skadesituasjonen i Åmli slik at det er naturlig å ha en tilstrekkelig sone rundt skadeområdet for å rydde av veien unødige hindringer for fellingsutøvingen. Fellingsperioden er lang, og det er og en kjend sak at ulven kan flytte seg over lange avstander i løpet av kort tid.
Fylkestingsrepresentant Oddny Omdal (Krf) representerer Vest-Agder i rovviltnemnda.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2007 | Skriv ut siden