Fra 1.september er det opprettet et felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene. Sekretariatet vil i første omgang være bemannet med en medarbeider fra hver av de to fylkeskommunene. Formålet med sekretariatet er å samordne fylkeskommunenes internasjonale virksomhet slik at de samlede ressursene kan utnyttes mer effektivt. Sekretariatets viktigste oppgaver vil være å overvåke utviklingen, formidle informasjon, koordinere internasjonal virksomhet og gi råd om deltakelse i internasjonale prosjekter og nettverk.

Det internasjonale sekretariatet vil samarbeide med kommunene, universitets- og forskningssektoren, næringslivet og andre aktuelle interessenter i landsdelen. Sekretariatet vil også ha et nært samarbeid med Sørlandets Europakontor. Det vil i nær framtid bli opprettet en egen internasjonal webportal på fylkeskommunens hjemmesider.
Kontaktpersoner:
Rådgiver Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune, tlf. 38 07 47 32 / 91 69 75 22, E-post: jonhalvard.eide@vaf.no
Rådgiver Tor Arne Johnsen, Aust-Agder fylkeskommune, tlf. 37 01 73 51, E-post: tor.arne.johnsen@aa-f.kommune.no

av admin, publisert 4. september 2007 | Skriv ut siden