Da driftsstyret i Arendal før helgen diskuterte en invitasjon til kommunen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder, i samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune, endte behandlingen med at driftsstyret takket enstemmig ja. Et forslag fra AP og Frp om at Arendal kommune skal be om at arbeidet forholder seg til Telemark fikk også enstemmig tilslutning. Diskusjonen rundt saken var imidlertid, i følge Arendals Tidende, preget av streke uttalelser.  Ord som krig ble blant annet brukt.

 -Det kan se ut til at det går mot krig, da må vi si ifra. Hvorfor lager de en felles region og utelater Telemark. De kikker kun vesterover. Vi må markere at vi vil se mot både øst og vest tordnet Arne Austenå, Frp.

- Dette er et skritt mot ett Agder, og det må vi bare være klar over. Her snakkes det om en region med fylkeskommunene i Aust-og Vest-Agder, dette anser jeg som en føring vekk fra Telemark. Jeg synes vi skal forutsette at arbeidet med en regionplan må ta med et større geografisk område, de skal ikke snike til seg ett Agder, sa Nils Løge, SV.
- Jeg tror ikke på et slikt samarbeid og blir irritert. Å være med er meningsløst hvis vi ikke markerer at Arendal drifts- og bystyre ikke ønsker å være med på ett Agder, uten Telemark. Vi må utfordre fylkeskommunen, det blir et rabalder, men vi må holde på det Arendal bystyrets flertall sa, og det tror jeg vil bli lagt merke til, sa Nils Johannes Nilsen, Ap.
-Der sitter fylkesordførerne med beinet i Vest-Agder og ønsker å karre til seg Arendal, det må vi forhindre. Vi må stå på og markere vår mening, fortsatte Anders Kylland, Frp.
Rådmann Harald Danielsen på sin side sa, i følge Arendals Tidende, at politikerne enten kunne bli gjort til latter, eller sette et eksempel og ba indirekte medlemmene om å moderere seg. Men la til: - Dere kan alltids si nei til invitasjonen, men jeg tror vi vil tape mer enn vi vil vinne på det.

av admin, publisert 3. september 2007 | Skriv ut siden