Mens folk stort sett lever lenger, har man vært opptatt av å få lavere pensjonsalder.
 
Ettersom vi nå vet at tilførselen av ungdom, som skal bære vår norske fremtid blir sterkt redusert, er vi nødt til å endre holdninger og tilpasse oss virkeligheten. Vi er nødt til å spørre oss selv om vi virkelig har råd til å ha en stadig større ressursgruppe gående på sidelinjen i denne situasjonen?

av Peersen, Tor, publisert 5. september 2007 | Skriv ut siden