Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tidligere i år å øke tilskuddet til fylkeskommunale stipend og priser for i år. Det var lagt opp til å etablere et frivillighetsstipend på 25.000 kroner. Da hovedutvalget behandlet fordelingen av midler til de ulike prisene og stipendene ble det besluttet at en ville etablere en frivillighetspris for arbeid med barn og unge i stedet for et  stipend. Hovedutvalget fattet i dag det formelle vedtaket som klargjør det regelverket som skal ligge til grunn for den nye frivillighetsprisen.

Fylkeskommunens frivillighetspris skal gis til en person, organisasjon eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot viser til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeidet i Vest-Agder, gjennom aktiviteter og prosjekter. Tildelingen av prisen vil skje etter forslag fra kommuner, organisasjoner, institusjoner, grupper eller enkeltpersoner. De nominerte bør helst være bosatte og virksomme i Vest-Agder. Det kan gjøres unntak fra dette ved at for eksempel prosjektet har tilknytning til fylket eller er realisert i fylket.
Det er annonsert at forslag til frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge i Vest-Agder i 2007 må være sendt regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune innen 1. oktober. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2007 | Skriv ut siden