Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et nytt interregionalt prosjekt. Prosjektets visjon er å utvikle effektiv, sikker og bærekraftig godstransport som forbinder kystområder og fremmer regional utvikling i Nordsjøregionen og nærliggende sjøområder. Fylkeskommunen vil med dette inngå som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVB Nordsjøprogrammet om utvikling av det europeiske sjømotorveinettverket med et samlet bidrag på inntil 500.000 kroner fordelt over tre år. Det treårige prosjektet har et totalbudsjett på rundt åtte millioner. Det forventes deltakelse fra alle land i Nordsjøregionen.

Vest-Agder fylkeskommune deltar som partner i prosjektet for å få fullt utbytte av det som er gjort i tidligere faser av NMC-prosjektet. Det innebærer å opprettholde tilgangen til samarbeidsnettverk i Nordsjøen, synliggjøre landsdelen med Kristiansand havn som et attraktivt transportknutepunkt i Nordsjøen, få tilgang til kunnskap som kan effektivisere godstransporten, samt opprettholde og styrke landsdelens posisjon i det nasjonale transportnettverket.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2007 | Skriv ut siden