Mandal kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for Mandalselva. Planen omfatter elven og et 50 meter bredt belte på begge sider, mellom E 39 i sør og kommunegrense mot Marnardal i nord. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet forslaget nylig og er positivt til å åpne for næringsvirksomhet knyttet til elven og at utbygging i næringssammenheng kan etableres nærmere enn 50 meter til elven. Det er lagt ut mange byggeområder langs elva, de aller fleste innebærer at det skal etableres en brygge, det er også åpnet for 15 nye båthus eller lignende bygg. Hovedutvalget reiser innsigelse mot samtlige 15 båthus og et boligområde mellom Vik og Støa hvor det legges opp til utbygging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2007 | Skriv ut siden