Fylkestinget skal 23. oktober fatte det endelige fylkespolitiske vedtaket hvor en tar stilling til opprettelse av et Sørnorsk filmsenter AS. Det legges opp til at selskapet skal eies 40 prosent av Kristiansand kommune, 30 prosent av Vest-Agder fylkeskommune, 20 prosent av Aust-Agder fylkeskommune og 10 prosent av Arendal kommune. Det foreligger tidligere positive prinsippvedtak om etablering av regionalt filmsenter og Vest-Agder fylkeskommunes deltakelse i dette. Tiden er nå inne til å gjennomføre den formelle etableringen. Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag, mot stemmene fra Frps to representanter, forslaget om opprettelse av senteret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2007 | Skriv ut siden