Vest- Agder fylkeskommune mener forslaget til reguleringsplan for Euroterminalen i Kristiansand gir et godt grunnlag for å komme fra plan til handling. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planen i dag reiste utvalget imidlertid innsigelser til to forhold. Det ene gjelder trafikksystemet omkring terminalen og da spesielt fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Det andre går på skissene til rutebilstasjon som en mener ikke er dekkende for den regionale busstransportens behov.

Hovedutvalget vil at trafikksystemet omkring Euroterminalen med atkomster til denne må bli avklart både når det gjelder krav til areal og kapasitet til trafikkavvikling. Spesielt legges det vekt på fremkommelighet for kollektivtrafikken. Før en endelig plan godkjennes, må dette være avklart. Fylkeskommunen reiser dermed innsigelse inntil dette planforslaget foreligger.
Skissene til rutebilstasjon som er utarbeidet mener hovedutvalget ikke er dekkende for den regionale busstransportens behov. Før endelig plan godkjennes, må en plan for bussterminal foreligge. Denne må ta hensyn til fremtidig utvikling av den regionale kollektivtrafikken. Videre må løsningen være tilpasset situasjonen med den nåværende busstrasèen i Havnegata og omlegging til Vestre Strandgate når ny E39 er etablert vestover.  Inntil dette foreligger retter hovedutvalget innsigelse til planen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden