I løpet av høsten skal det avgjøres hvem som skal motta flere fylkeskommunale priser. I disse dager annonserer fylkeskommunen invitasjon til privatpersoner, kommuner, frivillige organisasjoner og flere om å sende inn forslag på kandidater til prisene. De aktuelle prisene er: Fylkeskulturprisen, Frivillighetspris for arbeid med barn og unge, og Miljøprisen. Overrekkelsen av prisene skjer normalt i tilknytning til fylkestingets møte i desember.

FYLKESKULTURPRISEN 2007
Vest-Agder fylkeskommunes kulturpris er på 50 000 kroner og et kunstverk. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner.
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
FRIVILLIGHETSPRIS FOR ARBEID MED BARN OG UNGE
Frivillighetsprisen er på 25 000 kroner. Prisen skal være en stimulans til enkeltperson, organisasjon eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner,
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
MILJØPRIS
Vest-Agder fylkeskommunes miljøpris er på 25.000 kroner og et grafisk trykk. Prisen skal tildeles for særlig fortjenesteverdig innsats innenfor det som ligger i begrepet miljøarbeid.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, organisasjoner, bedrifter, skoler, offentlige etater etc.
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
Forslag sendes:
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Serviceboks 517
4605 Kristiansand
Frist 1. oktober 2007.
Se også: www.vaf.no - kultur

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer