-Etter det som har skjedd i Drammen, og sist nå i Tønsberg, ser vi at det kan være behov for justeringer av både valgloven og kommuneloven. Departementet ser svært alvorlig på denne saken. Det skal ikke være mulig å jukse seg til en plass i kommunestyre eller bystyre. Det er meget viktig å ha et valgsystem som folk kan ha tillit til, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet til NTB.

Det er særlig to bestemmelser i dagens valglovgivning som departementet mener er uheldige. Den ene er at omvalg kan bare skje dersom det er overveiende sannsynlig at valgjukset har påvirket mandatfordelingen. Den andre er at en person på en valgliste som er tiltalt for valgfusk ikke kan suspenderes fra sitt politiske verv mens straffesaken pågår. Personen kan kastes ut av sitt eget parti, men vedkommende kan likevel møte i kommunestyre eller bystyre som uavhengig representant.

av admin, publisert 25. september 2007 | Skriv ut siden