Barne og likestillingsminister Karita Bekkemellem kåret i dag Kristiansand til Årets barne- og ungdomskommune 2007. Kommunen fikk prisen blant annet for sitt brede tilbud til barn og ungdom, arbeidet for et godt barnehagetilbud og særlig satsning på kriminalitetsforebyggende arbeid. - Jeg er stolt over å dele ut prisen for femte gang. Kristiansand er en stor by i norsk målestokk, med de utfordringer dette medfører i oppvekstmiljøet, sa statsråd Bekkemellem.

Ungdomsmiljøet i byen har hatt utfordringer knyttet til uro samt kriminalitet og spenninger i innvandremiljøene. Kristiansand utmerker seg via offensiv innsats for å motvirke dette.
Pris til Kristiansand
Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem delte ut prisen for Årets barne- og ungdomskommune til Kristiansands varaordfører Bjarne Ugland og ungdomsrepresentantene Hedda Galteland og Simen Sorthe. Fotograf: Ragnhild Samuelsberg
Kommunen har blant annet utviklet et systematisk og godt kriminalitetsforebyggende arbeid for å møte noen av utfordringene og for å skape tilhørighet, trygghet og toleranse i byen.
Kultur- og fritidstilbudet har stor bredde, med aktiviteter både for organiserte og uorganiserte barn og ungdommer. Kommunen har mange fritidsklubber, i tillegg til et kjent og populært ungdomshus. Byen arrangerer mange festivaler og kommunens kulturhus og teaterhus legger også til rette for det frivillige kulturlivet.
Gjennom en rekke godt gjennomførte tiltak, og med flere i vente – gjør Årets barne- og ungdomskommune 2007 en betydelig innsats for å skape et godt oppvekstmiljø med likeverdige muligheter for alle barn og unge. Kommunen var den første storbyen i landet som fikk full barnehagedekning i 2006 og er på mange måter en foregangskommune på barnehageområdet.
En egen jury nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet har stått for utvelgelsen av kommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2007 | Skriv ut siden