En av to sykehusleger mener at sykehusreformen har hatt negative effekter for sykehusene. Sykehuslegene mener at reformen ikke har ført til bedre organisering, likeverdig tilbud eller bedre kvalitet. Sykehuslegene i tidligere Helse Sør rapporterer i større grad enn legene ellers at man er fjernere fra målet om klarere ansvarsforhold og bedre kvalitet enn da sykehusene ble drevet av fylkeskommunene. Det fremgår i en undersøkelse som gjengis i Tidsskrift for Norsk Lægeforening.

I gjennomsnitt mente sykehuslegene at man har fjernet seg fra målene om bedre organisering av helsetjenestene, større likhet i tilgangen til helsetjenester og bedre kvalitet i helsetjenestene. Endringen er markant for målsettingen om bedre medisinsk kvalitet, 38 % mente man har fjernet seg fra målet, mens 8 % at man har nærmet seg. 58 % av sykehuslegene mente at produktiviteten i sykehusene er blitt bedre.
Legene i Helse Sør rapporterte at man har fjernet seg mer fra målene om klarere ansvarsforhold og bedre medisinsk kvalitet enn legene i de andre regionene. 49 % av sykehuslegene mente at reformen alt i alt har hatt negative effekter for sykehusene, mens 18 % mente at effektene er positive.
Undersøkelsen hevder å kunne fastslå at sykehuslegene gjennomgående er meget kritiske til sykehusreformens effekter. Resultatene samsvarer også ganske godt med foreløpig upubliserte data fra Legeforeningens forskningsinstitutts referansepanel i 2004, som viser at 64 % av sykehusoverleger og 70 % av sykehusleger i spesialisering bekrefter utsagnet ”Avstanden fra fagmiljøet til dem som leder og styrer er større nå enn før sykehusreformen”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2007 | Skriv ut siden