-Steng PC-ene for tilgang til spillsider på nettet! Slik lyder oppfordringen som nå går ut fra kunnskapsministeren til landets skoler. Bakgrunnen er blant annet at Kunnskapsdepartementet og Markeds- og mediainstituttet har et faktagrunnlag som viser at hver fjerde elev mellom 15 og 18 år har spilt på skolens område. 17 prosent av disse spilte pengespill på nett. Statistisk er det minst én person med pengespillproblemer i en klasse med 30 elever. Det er en klar sammenheng mellom pengespillproblemer og karakternivå, leksearbeid og skulking.

Alle videregående skoler og folkehøyskoler har fått tilbud om en utstyrspakke med blant annet plakater, T-skjorter og brosjyrer. Dette er et ledd i et forsøk på å bekjempe spillproblemer i skolen. Pakken inneholder også en veiledning om hvordan skolen kan stenge PC-ene for tilgang til spillselskapenes nettsider.
- Skolen skal være en arena for læring og ikke pengespill, - Vi kommer ikke til å pålegge skolene noe, men vi sender ut informasjon om hvordan de kan hindre at det blir spilt på skolen. understreker kunnskapsminister Øystein Djupedal til Aftenposten. Han håper samtlige skoler følger oppfordringen hans om å gjøre skolen til gamblingfri sone.
Det er Lotteritilsynet som har utarbeidet kampanjen. Tilsynet har fått rapporter som tyder på at pengespill - ikke bare ordinære dataspill - er et økende problem i den videregående skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2007 | Skriv ut siden