Lund tror mange hadde urealistiske forventninger om at valgdeltakelsen ville bli veldig høy når elevene kunne stemme fra hvilken som helst datamaskin når som helst. - Internettvalg i seg selv
Helge Lund
Helge Lund
gir ikke økt valgdeltakelse. Dalende valgoppslutning har en dypere årsak enn den tekniske gjennomføringen av valget, sier Helge Lund som mener at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser forsøket i Buskerud vil få for senere skolevalg.
Utdanningsdirektoratet gjennomførte forsøket på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Nå skal det evalueres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2007 | Skriv ut siden