Hvert år deler Vest-Agder fylkeskommune ut flere stipendier. Formålet med alle stipendene er å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke. Hvem som får tildelt stipendier blir avgjort i løpet av høsten. Overrekkelsen skjer normalt i forbindelse med fylkestingets møte i desember.

KUNSTNERSTIPEND 2007
Fylkeskommunen deler ut fire kunstnerstipend á 40.000 kroner. Søkere må være fra eller bosatt i Vest-Agder
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
IDRETTSSTIPEND 2007
Fylkeskommunen deler ut et idrettstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker kan også søke.
Det brukes ikke eget søknadsskjema.
ARBEIDSSTIPEND FOR KUNSTNERE FOR 2008
Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipendier på 100.000. kroner. Det ene er øremerket yngre kunstnere (under 40 år). Stipendene deles normalt ut for ett år. Stipendene utbetales ved stipendårets begynnelse.
Eget søknadsskjema med retningslinjer fås ved henvendelse på tlf. 38 07 45 54/ www.vaf.no - kultur - tilskuddsordninger
UTVEKSLINGSSTIPEND FOR KUNSTNERE
Stipendet er på 50 000 kroner. Fylkeskommunens utvekslingsstipend skal styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av kunnskap og kunstprosjekter.
Eget søknadsskjema med retningslinjer fås ved henvendelse på tlf. 38 07 45 54/ www.vaf.no - kultur - tilskuddsordninger
Søknad sendes:
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Serviceboks 517
4605 Kristiansand
Frist 1. oktober 2007

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer