Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2007 – 2011. Avtalen omfatter kollektivtransporttilbud, utvikling av Knaben som opplevelsessted, kultursatsinger, stedsutvikling av Liknes og næringsutvikling. Hovedutvalget anbefaler at fylkesutvalget godkjenner avtalen i kommende møte 25. september. Det påpekes at de enkelte bevilgningssaker som følger av avtalen må fremmes til politisk behandling på vanlig måte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden