Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal lede et arbeidet med en samfunnsanalyse av nytten for Listerregionen og Lindesnesregionen av en ny Sørvestbane. Dette skal baseres på en analyse som Jernbaneforum Sør har utarbeidet for hele strekningen mellom Stavanger og Oslo. Kostnaden for analysen vil være 125.000 kroner som skal deles likt mellom de deltakende partene. Begge regionene har vedtatt å dekke sine kostnadsandeler.

Jernbaneforum Sør har tidligere i år fått utarbeidet en samfunnsanalyse for Sørvestbanen der en har analysert den samfunnsmessige virkningen for de største byregionene langs banen. Listerrådet har uttrykt ønske om en tilsvarende analyse i sin region. Det er underveis tatt kontakt med Lindesnesregionen for å få en analyse som da, sammen med Jernbaneforum Sør sin analyse, dekker hele Vest- Agder.
IRIS - International Research Institute of Stavanger AS - som foretok analysen for Jernbaneforumet har gitt et tilbud om å gjennomføre arbeidet i Vest-Agder innenfor en ramme på 125.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden