De offisielle valgdagene for Skolevalg 2007 er 3. og 4. september, men med mulighet for skolene å avholde valget fra 28. august. I år har 86 prosent av skolene og hele 93 prosent av elevene i landet meldt seg på. Rundt seksti prosent av de påmeldte skolene vil gjennomføre skolevalget elektronisk på et valglokale på skolen. Alle de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder deltar i årets skolevalg. Resultatene fra Skolevalg 2007 offentliggjøres 4. september kl. 20.00.

I år er det for første gang bli avholdt forsøk med elektroniske skolevalg i ukontrollerte omgivelser ved 15 videregående skoler i Buskerud. Her har elevene kunnet stemme hjemmefra, på besøk hos andre eller hvor de måtte ønske. Elevene har kunnet stemme fra midnatt 28. august til midnatt 2. september.
Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar for skolevalgene. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør og faglig ansvarlig for gjennomføring og analyser på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2007 | Skriv ut siden