Hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet i dag hvordan påløpte renter og inndradde beløp fra spillemidlene fylkeskommunen disponerer skal fordeles.  Hovedutvalget hadde denne gangen til disposisjon til sammen vel 1,7 millioner kroner. Midlene ble fordelt til åtte ordinære anlegg og sju nærmiljøanlegg flere steder i Vest-Agder.

Følgende prosjekter ble tildelt midler:
Anlegg
Søker
Tilsagnsbeløp
Ordinære anlegg
Gyland lysløype
Gyland IL
 64.000
Kvinlog driftsbygning
Fjotland IL
 71.000
Bymarka o-kart
"Oddersjaa"
 66.000
Vestheiene o-kart
Kr.sand o-klubb
119.000
Vatne o-kart
OK SØR
 64.000
Elvebredden roanlegg/brygge
Kr.sand kommune
 92.000
Lyngdalshallen skytebane
Lyngdal skytterlag
 81.000
Høietun o-kart
Torridal IL
110.000
Nærmiljøanlegg
Valle -V. Skogsfjord turvei
Mandal kommune
200.000
Lovisenlund skole balløkke
Kr.sand kommune
200.000
Krågelitjønn turvei
Eikjerapen Vel
 50.000
Sira turvei/badeplass
Sira Vel
 80.000
Tordenskjoldsgt skoles balløkke
Kr.sand kommune
130.000
Odderøy turvei
Kr.sand kommune|
199.000
Sukkevann - Fidjekilen turvei
Kr.sand kommune
200.000
SUM
1.726.000

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2007 | Skriv ut siden