Synes ungdommer det er noe morsomt å høre om skatt? Skoleåret 2006/2007 ble det for fullt satt igang undervisning for ungdom om skatt og holdning til svart økonomi. Nesten alle videregående skoler i Vest-Agder har tatt imot opplæringsopplegget som varer i to skoletimer. Hensikten med opplegget er å få elevene til å forstå sammenhengen mellom AS Norges inntekter og utgifter, og hvordan de offentlige utgiftene i det daglige virker inn i elevenes liv. Det settes også fokus på elevenes rettigheter i arbeidslivet. Innholdet i opplæringen går rett inn i fagplaner for samfunnslære/samfunnsfag.

Bestille skolebesøk
Arbeidet med Spleiselaget ruller videre, og mange lærere har signalisert at de ønsker besøk også i dette skoleåret. Målgruppen er elever i 1. eller 2. klasse videregående, og de fleste velger å ta det i samfunnslære/samfunnsfagtimene. Skolebesøk kan bestilles på www.spleiselaget.no eller på Spleiselaget - plakatepost til ole-bernt.kristoffersen@skatteetaten.no. Skolebesøket medfører ingen kostnader for skolen.
Alle har fått tilbud
Utdanningsavdelingen anbefalte våren 2006 alle skolene i Vest-Agder om å benytte seg av opplegget. Etter en sped start høsten 2006, kom det seg med skolebesøk i siste halvår 2006. Alle videregående skoler i Vest-Agder har fått tilbud om besøk av Spleiselaget og nesten alle har tatt imot tilbudet. På noen skoler er det kun enkelte klasser som har bestilt, og ikke hele klassetrinnet. Besøkene består i at ansatte i Skatteetaten gjennomfører et opplæringsopplegg på to skoletimer i en vanlig klassesituasjon.
Opplegget er ikke et ”pekefinger”-innlegg fra det offentlige, men et ”tenke–etter” innspill.
Elevene blir etterhvert bedt om å foreta egen valg og dialogen er viktig.
Som et supplement til undervisningsopplegget er det også laget en nettside med adressen spleiselaget.no. På denne siden kan ungdom få svar på sine spørsmål om skatt, delta i konkurranser og se videosnutter av hva kjendiser og forbilder sier om det å betale skatt.
Spleiselaget har også annonse og konkurranser i Elevkalenderen. Denne kalenderen blir tilbudt gratis til de fleste videregående skolene i Vest-Agder.
Morsomt å høre om skatt
Spleiselaget, både undervisningsopplegget og nettsiden, blir tatt godt imot både av elever og lærere over det ganske land. En studieinspektør sa det slik: - Jeg er sikker på at ingen av elevene på forhånd trodde at det skulle være så morsomt å høre om skatt. En elev sa etter to timer med Spleiselaget: - For første gang i auditoritet holdt jeg på ikke å sovne....
Ytterligere informasjon:
Ole- Bernt Kristoffersen,
38 17 54 17
908 413 80

av Jan Torkelsen og Ole-Bernt Kristoffersen, publisert 19. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer