Regjeringen vil ha økt bruk av biodrivstoff på norske veier og vil derfor innføre krav til drivstoffbransjen om å øke tilbudet. Dette samsvarer godt med målsettingen i den nye energiplanen for Agder som er ute til høring  Det er et mål i planen at regionen skal bli en miljøbevisst og fremtidsrettet energiregion. Regjeringen foreslår krav om at to volumprosent av total årlig omsetning av drivstoff til veitrafikken skal bestå av biodrivstoff i 2008 og fem prosent fra og med 2009. Regjeringen arbeider også videre med en nasjonal målsetting om cirka sju volumprosent fra 2010.

Regjeringen vil samarbeide med EU, internasjonale organisasjoner og drivstoffbransjen for å få på plass ordninger som fremmer bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff, og vil også ta initiativ til en strategi for økt forskning og utvikling på 2. generasjons biodrivstoff, herunder vurdere støtteordninger for demonstrasjonsanlegg. Mulighetene for nordisk og internasjonalt samarbeid skal også vurderes.
Interessen for alternative driftstoffer er stor i hele landet også på Sørlandet. Knutepunkt Agder har satt som mål å etablere en kompetanseutvikling innen hele hydrogenkjeden som omfatter produksjon, håndtering, distribusjon og bruk på Sørlandet. Knutepunkt Agder er en sammenslutning av Vest-Agder fylkeskommune, Lyngdal kommune, Kristiansand kommune, Norske Shell, Universitetet i Agder og Air Products for introduksjon av hydrogen på Agder. Prosjektet vil i første omgang undersøke muligheten for etablering av to hydrogenfyllestasjoner i Vest-Agder – i Kristiansand og Lyngdal.
Henriette Westhrin Foto: Stig Weston
Henriette Westhrin Foto: Stig Weston
Biodrivstoff som erstatning for fossilt drivstoff vil bidra til å få ned utslippene av klimagasser fra veitrafikken. -Vi vil nå samarbeide med Nederland, Storbritannia og Tyskland om å utvikle bærekraftkriterier for biodrivstoff. Disse tre landene er allerede i gang med å utvikle forslag til regelverk i samarbeid med EU-kommisjonen. Målet er at EU skal få på plass et felles regelverk i løpet av kort tid. Dermed kommer vi i tettere dialog med landene som leder denne prosessen, sier statssekretær Henriette Westhrin i Miløverndepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2007 | Skriv ut siden