Stortingsmelding nr. 35, ” Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester” ble lagt fram like før sommerferien. På fylkestannlegemøte i Tromsø den 22. og 23. august deltok en representant fra Helse – og omsorgsdepartementet for å orientere om meldingen, og for å svare på spørsmål fra lederne for den offentlige tannhelsetjenesten fra alle fylker. -Mange hadde nok forventet mer sprengkraft i meldingen. Likevel velger jeg å se på de innspill som er kommet med nysgjerrighet og forventning, uttaler fylkestannlege Per Kvinlaug.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2007 | Skriv ut siden