Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har bevilget 200.000 kroner til Kvinesdal kommune til delvis finansiering av et prosjektarbeid med sikte på tilflytting fra Nederland til kommunen. I juni i fjor innledet kommunen et samarbeid med firmaet Placement Utvikling As om markedsføring og profilering av Kvinesdal i Nederland med den hensikt å få tilflytting derfra av kompetansearbeidskraft. Kvinesdal ble garantert 25 nye innbyggere i avtale perioden. Dette er innfridd og nå vil en satse videre.

Fylkeskommunen engasjerte seg i fjor i dette prosjektet. I september i fjor bevilget fylkesutvalget 310.000 kroner i støtte. Prosjektet har vært vellykket, og per 31. mai i år var 26 personer - sju familier - ankommet. Disse er dyktige fagfolk med høy kompetanse innen sine felt – herunder to velkvalifiserte ingeniører til industrien. Samtlige anses også som ressurssterke og en berikelse for bygda. I tillegg til de ankomne har kommunen 60-70 CV-er fra interessenter. Omlag 30 av disse har utdannelse på høyskole/universitets nivå. Med dette som basis ønsker kommunen å forsette tiltaket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2007 | Skriv ut siden