Fylkesutvalgets siste møte i denne valgperioden var lagt til Songdalen kommune. En sekvens besto av et fellesmøte med kommunens formannskap og rådmann. Det ble klart at Songdalen er blant de kommunene i Vest-Agder hvor fylkeskommunen har minst aktivitet. Allikevel fremgikk det at det er områder innen blant annet stedutvikling, samferdsel, næringsutvikling, kultur, samferdsel og helse hvor det er ønske eller interesse for å utvikle et større og sterkere samarbeid. Både fylkesordfører Thore Westermoen og ordfører Johnny Greibesland konkluderte med at det bør tas initiativ til en samarbeidsavtale for utvikling.

Songdalen er en vekstkommune og en del av et felles bo- og arbeidsmarked rundt Kristiansand. Kommunen har rundt 5700 innbyggere og folketallet er økende. Det medfører at kommunen er opptatt av å tilrettelegge for boligutbygging, næringsetablering og en velutviklet infrastruktur som gjør kommunen attraktiv og god å bo og arbeide i. Det arbeides med flere planer sammen med en rekke ulike partnere.
Ordfører Greibesland opplyste at kommunen har behov for et kulturbygg som kan inneholde blant annet bibliotek og et rådhustorv. En er i gang med planlegging, men mangler penger. En håper i den sammenheng på fylkeskommunal støtte og bidrag. Et annet tiltak en har startet opp er et bygdeutviklingsprosjekt i samarbeid med tre omliggende kommuner. Målet er å få etablert et bygdeutviklingskontor som kan hjelpe til med produktutvikling. Fylkeskommunen vil motta en søknad om støtte før årsskiftet.
Kommunen har også store utfordringer innen samferdsel med en overbelastet veiforbindelse på blant annet E-39 til Kristiansand. Greibesland oppfordret til at alle krefter må stå samlet om å få gjennomført Kristiansandspakken som forutsatt frem til grensen til Søgne. Han pekte i tillegg på at det er ønskelig at et nytt felles tannhelsekontor for Songdalen og Søgne blir etablert i Songdalen. Det er aktuelt at dette blir samlokalisert med et legekontor, et fysioterapikontor og et apotek i et nybygg i sentrum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2007 | Skriv ut siden