Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente onsdag at Trafo - trafikkprosjekt for ungdom - får status som et permanent tiltak for trafikksikkerhet i Vest-Agder. Initiativet til Trafo – trafikkprosjekt for ungdom, ble tatt av fire ungdommer fra Kristiansand, Songdalen og Vennesla etter en alvorlig trafikkulykke på Dalane i Kristiansand høsten 2002. Konseptet ble utviklet med utgangspunkt i ungdommenes egne oppfatninger om hva som kan skape en bedre trafikkultur blant ungdom. Trafo-prosjektet ble startet opp i mars 2005. Prosjektet har hovedfokus på ungdom som skal ta førerkort for bil for første gang.

Trafoen er filmbasert med visning av film i fire rom. Filmene viser konsekvensen av en trafikkulykke. I et femte rom samles deltakergruppen for en samtale med prosjektleder om sine reaksjoner på filmene og for å reflektere om årsakene til og konsekvensene av ulykker i trafikken. Intensjonen er også at en gjennomgang av Trafoen også skal påvirke ungdommenes atferd i trafikken.
Etter to og et halvt års drift er prosjektet kommet meget godt i gang og det er godt innarbeidet i
det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder. Ved utgangen av august i år hadde det vært 2.441 ordinære brukere og 344 gjester gjennom Trafoen. Tilbakemeldingene fra brukerne er meget gode.
Trafoen er lokalisert på Skandinavisk Trafikksenter i Sørlandsparken i Kristiansand. Bygningen, selve Trafoen, med filmer og teknisk utstyr ble overdratt fra Statens vegvesen til Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med åpningen av Trafoen i 2005.
Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med en rekke andre aktører i trafikksikkerhetsmiljøet i fylket vært med på å skape et prosjekt og et tiltak som er helt unikt. Besøkende fra andre deler av landet og besøkende fra utlandet er imponerte over tiltaket. Det arbeides nå med å etablere Trafo-prosjekter også andre steder i landet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2007 | Skriv ut siden