Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at de i utgangspunktet ser det som positivt at Lyngdal kommune nå har lagt frem et forslag til ny kommunedelplan for sentrum. De peker imidlertid på at planforslaget med tilhørende konsekvensutredning, beskrivelse og bilag synes å bære preg av at man ikke har satt av tilstrekkelig tid til planarbeidet. De gir derfor råd om at kommunen, etter å ha gjennomgått innkomne merknader, bearbeider og kvalitetssikrer materialet og at planen deretter i sin helhet legges ut til et nytt ordinært offentlig ettersyn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden