Konstituerende møte i Vest-Agder fylkesting vil finne sted i Mandal rådhus 9. oktober i år. Hvis fylkesvalgstyret godkjenner fylkesrådmannens innstilling vil tallenes tale være som følger:

Ant. stemmeberett: 124,185    Valgdeltakelse: 57.97%  
Partiliste
  Forhånd
  Valgting
  Totalt
  %
   Mandater
 
Det norske Arbeiderparti
  2,101
  12,164
  14,265
    19.84
  7     
Sosialistisk Venstreparti
  652
  2,296
  2,948
    4.10
  1     
Senterpartiet
  441
  3,442
  3,883
    5.40
  2     
Kristelig Folkeparti
  2,055
  13,115
  15,170
    21.10
  8     
Venstre
  475
  2,591
  3,066
    4.26
  2     
Høyre
  1,794
  10,985
  12,779
    17.77
  6     
Fremskrittspartiet
  2,168
  11,827
  13,995
    19.46
  7     
Demokratene
  335
  1,388
  1,723
    2.40
  1     
Kystpartiet
  26
  129
  155
    0.22
  0     
Miljøpartiet De Grønne
  197
  1,055
  1,252
    1.74
  0     
Norges Kommunistiske Parti
  13
  68
  81
    0.11
  0     
Pensjonistpartiet
  412
  1,470
  1,882
    2.62
  1     
Rød Valgallianse
  141
  567
  708
    0.98
  0     
 
Totaler..
  10,810
  61,097
  71,907
  35     

av Peersen, Tor, publisert 13. september 2007 | Skriv ut siden

Regjeringen foreslår 28 millioner kroner til en nyopprettet ordning med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkeskommunene. Ordningen har en investeringsramme på 2 milliarder kroner, og vil utløse ny aktivitet i dette omfanget i fylkeskommunene. - Den nye kompensasjonsordningen vil utløse nye investeringstiltak på fylkesvegnettet og i kollektivtransporten i størrelsesorden to milliarder kroner årlig. Ordningen vil sammen med bevilgningen over rammetilskuddet utløse mer aktivitet i fylkene. Dette vil sette fylkeskommunene bedre i stand til å håndtere større investeringer, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.