I går undertegnet fylkesvaraordfører Toril Runden, UiA-rektor Torunn Lauvdal og fylkesordfører Oddvar Skaiaa en avtale om at  Vest-Agder fylkeskommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune skal finansiere et program for ph.d.-stipendiater knyttet til Høgskolen i Agder. Stipendiatene skal ta opp programområder og problemstillinger med regional betydning for Agder. Etablering av stipendprogrammet er et prioritert tiltak i et felles handlingsprogram for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner for 2007.

Fylkeskommunene vil bidra til et stipendprogram i forbindelse med at HiA er blitt UiA. Stipendene skal være knyttet til tema som har stor regional relevans, og som derved vil bidra til å styrke universitetet og regionen. Stipendene vil ha tre års varighet og det vil bli vurdert nye stipendiater hvert år.
Det vil bli etablert en komite for vurdering av søknader og tildeling av stipendene. Komiteen vil bestå av personer fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, næringsliv/forskningsmiljøer i landsdelen og UiA.
Et stipend vil gå over tre år og det skal utlyses to nye stipendier hvert år. Når programmet er fullt oppe og går i 2009 blir det til sammen seks stipendiater. I kostnadskalkylene til Norsk forskningsråd koster en stipendiat 592 000 kroner per år.

av admin, publisert 21. september 2007 | Skriv ut siden