Fylkesordfører Thore Westermoen er informert om at driftsstyret i Arendal torsdag i forrige uke takket ja til invitasjonen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder i samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune. -Jeg er glad for at driftsstyret fattet et enstemmig vedtak om å delta i arbeidet.

-Jeg har lest Arendals Tidendes referat fra debatten om saken i driftsstyret. Hos enkelte av Arendalpolitikerne ser det ut til å være enda verre enn hva jeg trodde med hensyn til mistillit til Vest-Agder og Kristiansand. Selv en invitasjon til samarbeid blir tolket som en krigserklæring mot Arendal – hos enkelte. Jeg er glad for at driftsstyret til slutt samlet seg til å takke ja til å delta i regionsamarbeidet. Noe annet ville være trist for landsdelen, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

av admin, publisert 3. september 2007 | Skriv ut siden