For første gang tilbyr Stiftelsen Arkivet et formidlingstilbud til barn på Arkivet. Med utgangspunkt i boken Alf, et krigsbarn som holdt fast ved håpet skal nærmere 1000 skoleelever fra Vest-Agder besøke Arkivet før jul. Les mer om hva som skjer på Arkivet på:

Tilbudet som er en del av Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder tar sikte på å gi elevene en innføring i hvordan krig oppleves for barn. Det er spesielt hverdagen, skolen og familielivet det vil bli fokusert på. Redd Barna deltar i opplegget med å trekke paralleller til vår egen tid og til barn som lever i krig i dag.

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. oktober 2007 | Skriv ut siden