Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med to millioner kroner til delvis finansiering av arbeidene med å fullføre gågaten i Vennesla. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget en million kroner i dag og går inn for at en tilsvarende bevilgning legges inn i fylkeskommunens budsjett for 2008. Gågateutvidelsen er et ledd i en satsing på stedsutvikling i Vennesla. Dette arbeidet ble påbegynt i 2002 og omfatter utbedringer med hensyn til estetikk og funksjonalitet i kommunens sentrum.

Arbeidet med stedsutvikling i Vennesla baserer seg på en avtale som fylkeskommunen og kommunen og inngikk 2002. Den totale bevilgningen fra fylkeskommunen til en samlet utbedring av sentrum var planlagt å strekke seg over flere budsjettår av økonomiske hensyn. Vennesla kommune med innbyggere og tilreisende har uttrykt tilfredshet med det nye sentrumsbildet som etter hvert har tegnet seg. Derfor vil kommunen nå ferdigstille gågaten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden