Det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder møttes i dag til konstituerende møte i Mandal. Etter de ulike valgene er gjennomført er det klart at Thore Westermoen (KrF) fortsetter som fylkesordfører og Toril Runden (Ap) som fylkesvaraordfører. Terje Damman (H) skal fortsatt lede hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø. For hovedutvalg for kultur og utdanning blir det imidlertid en endring. Der overtar Olav Haavorstad (KrF) ledervervet etter Jon Grindland (Sp). Vidar Kleppe (DEM) vil fortsatt lede kontrollutvalget.

Fylkesordfører Thore Westermoen vil i tillegg til fylkesordførervervet også være leder for fylkestinget og fylkesutvalget, med fylkesvaraordfører Toril Runden som nestleder. Runden er også leder av administrasjonsutvalget hvor hun får med seg Svein Bringsjord (H) som nestleder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2007 | Skriv ut siden