Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag hvordan årets tilgjengelige pott fartøyvernmidler skal fordeles. Fem fartøyer tildeles til sammen en million kroner som dekkes med en halv million hver fra Vest-Agder fylkeskommune og Riksantikvaren. Fartøyvernmidlene har stor betydning med hensyn til å opprettholde og videreutvikle kompetanse i Vest-Agder på istandsetting av fartøyer på en faglig forsvarlig måte og etter antikvariske retningslinjer. Midlene er også en meget viktig stimulans for de frivillige lag og foreninger som har tatt på seg oppgaver med å holde et representativt utvalg av verneverdige fartøyer i operativ og god stand.

Bragdøya kystlag mottar midler til arbeid på tre skip. Det høyeste beløpet på 600.000 kroner tildeles til restaurering av fiskeskøyta Pil, dernest gis det 100.000 kroner til ferdigstilling av notbåten Andabeløy og 40.000 kroner til tilsyn og vedlikehold av Listerskøyta Vikre. Stiftelsen Skøy får 60.000 kroner til istandsetting av redningsskøyta M/S Skøy. De resterende 200.000 kronene tildeles Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter til drift og vedlikeholdsarbeider på fyroppsynsskipet Gamle Oksøy.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden