Da professor og valgekspert Frank Aarebrot holdt inspirasjonsforedrag for det nyvalgte fylkestinget i går kom han med sterke utfall mot statlige myndigheters stadige sentraliseringsiver. -I Stortingets luftegård finnes det en ondartet bakterie som lammer et senter i hjernen. Den ødelegger representantenes ihukommelse om at den gang de var kommune- og fylkespolitikere så var de vettuge og ansvarlige. Bakterien heter ”sentranella”. Et konkret utslag er øremerking hvor Stortinget klart dokumenterer at de overhodet ikke har tillit til lokal- og regionalpolitikere.

Aarebrot viste til at Norge er blitt det mest sentraliserte landet i Europa. -Vi er det eneste landet i Europa der kommune- og fylkeskommunes selvstyre ikke er grunnlovsfestet. Vi har bortimot ikke noe konstitusjonelt grunnlag for et slik styre. Stortinget vokter sterkt på sin makt. De nye oppgavene som er foreslått gitt til de nye regionene i forbindelse med regionreformen er stort tatt fra kommuner og fylkesmannen, mens det som ivaretas av haugevis av statlige departementer og direktorater ikke er rørt.
-Jeg har stor respekt for de stortingspolitikere som ikke vil drive med øremerking. De har
Frank Aarebrot talte for et engasjert fylkesting
Frank Aarebrot talte for et engasjert fylkesting
forståelse for at folkevettet ikke bare sitter på Løvebakken, fastslo professoren.
-Det bildet en kan ha dannet av udugelige fylkesting er feil. Det er systemet fylkestingene arbeider innenfor som er feil. Heldigvis skjer det noe i den perioden som nå starter med regionreformen som skal gjennomføres. I den sammenheng kan en for eksempel spørre hvilke oppgaver er det mulig en Agder-region kan løse innen sine budsjettrammer. Bør regionen kunne si nei til noen oppgaver og vise vilje og interesse for å påta seg andre? Jeg tror en må være litt imperialistiske og sørge for at en får oppgaver som betyr noe for regionens innbyggere.
-Jeg anbefaler fylkestinget å klargjøre hva er det viktigste, nest viktigste og så videre som Agder-regionen kan drive med. Satsing på et småplukk av oppgaver bør unngås fremfor å satse på noe med tyngde som en kan ha ansvar for innenfor gitte rammer, sa Aarebrot.
-Dere i fylkestinget er den eneste politisk folkevalgte forsamlingen som er forpliktet til å tenke på Vest-Agder. Ingen andre gjør det – ikke engang de som sitter på Stortinget fra fylket og som er angrepet av ”sentranella”.

av admin, publisert 10. oktober 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer