Vest-Agder fylkeskommune er i dag med på et stort landsomfattende fremstøt for trafikksikkerhet. Over hele landet arrangeres den nasjonale refleksdagen. Den markerer inngangen til mørketid ved å sette søkelys på synlighet i trafikken og refleksbruk. Vest-Agder fylkeskommune deler ut refleks til alle ansatte i dag sammen med en oppfordring til å benytte den. Målet med Refleksdagen er å øke refleksbruken i befolkningen slik at risikoen for ulykker med myke trafikanter reduseres.

Det skjer mye på refleksdagen i Vest-Agder:
Alle 4. og 5. klassetrinn i fylket er invitert til å delta i Den store refleksjakten. Refleksjakten går ut på at elevene skal ta med seg alle de refleksene de kan finne hjemme i skuffer og skap og ta dem med på skolen. De klassene som har flest reflekser i gjennomsnitt pr elev, kan vinne pengepremier. Det viktigste med refleksjakten er at elevene skal ta med seg alle refleksene hjem igjen og henge dem på yttertøyet til familien.
I noen av nullvisjonskommunene i fylket vil det være stands med salg og presentasjon av nye refleksprodukter. Refleksdagens plakat
Fylkeskommunen og flere kommuner deler ut refleks til de ansatte med oppfordring om å bruke refleks.
Så langt i år har antall trafikkskadde økt sammenliknet med fjoråret, viser nye tall. Bare èn av fem nordmenn bruker refleks i høstmørket. Nå skal bussjåfører dele ut 100 000 reflekser.
Oktober var den måneden i fjor da flest mennesker var innblandet i trafikkulykker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Så langt i år er færre fotgjengere drept i trafikken, men flere er blitt skadet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2007 | Skriv ut siden