ABM-utvikling har avslått søknad frå Vest-Agder fylkeskommune om dispensasjon fra kravet i Bibliotekloven om å ha fagutdannet fylkesbiblioteksjef. I juni i ba ABM-utvikling om en redegjørelse for hvordan fylkeskommunen oppfyller dette kravet i Bibliotekloven, eller hvordan dette er tenkt løst. I sitt svarbrev søkte Vest-Agder fylkeskommune om dispensasjon fra kravet, i påvente av ny regionreform, og i lys av at det ikke hadde meldt seg kvalifiserte søkere da stillingen ble lyst ut. Avslaget er begrunnet med at Bibliotekloven ikke hjemler noen anledning for dispensasjon for fylkesbiblioteksjefstillingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer