I 1988 ble Flekkefjordbanen nedlagt. Et initiativ på 1990-tallet til å foreta et reguleringsplanarbeid for området ble stoppet etter innsigelse fra Jernbaneverket. Interesser for bebyggelse kom i konflikt med verneinteresser. Stasjonsområdet har gradvis blitt forslummet. For å komme videre i en i utgangspunktet fastlåst reguleringsprosess, besluttet kommunen i våres å få utarbeidet en mulighetsstudie for jernbaneområdet gjennom en arbeidsgruppe hvor blant annet fylkeskommunen har medvirket. Da forslaget til mulighetsstudiet i dag ble behandlet av hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble det møtt med positiv respons.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden