-Vi har en felles fremtid vi her på Sørlandet. Vi må samarbeide på bredt plan for å få ting til å skje. Jeg er samarbeidsorientert og jeg gleder meg til å starte samarbeidet med et nytt fylkesting med nitten nye representanter. Jeg håper samarbeidet skal bli både konstruktivt og nyttig, sa fylkesmann Ann Kristin Olsen i en tale til det nyvalgte fylkestinget i Flekkefjord på tirsdag.

-Det er godt for landsdelen at politikere satser, prioriterer og skaper resultater for landsdelen. Blant landets fylkesmenn er det bred enighet om at det lokale og regionale folkestyret er av stor betydning for en positiv samfunnsutvikling. Jeg hører til dem som lytter til det jeg oppfatter kan bidra til best mulig treffsikkerhet når det gjelder de beslutninger som skal fattes, sa fylkesmannen.
Vest-Agders fylkesmann vakte munterhet da hun startet sin tale med selvironi ved å trekke frem et sitat fra den franske statsmannen Georg Clemencau: ”Det er ingen lidenskap som er så skarp som en embedsmanns lidenskap for sitt embede”. Hun tilkjennega imidlertid at det å være statens, eller som noen sier kongens representant, i fylket er en utfordrende oppgave. -Det er utfordrende å arbeide i forhold til hele fylkets befolkning, 15 kommuner, en fylkeskommune, flere regionale statlige virksomheter og samtidig forholde seg til styringssignaler fra tolv departementer, sa hun.
Ann-Kristin Olsen ga fylkestingsrepresentantene en rask oversikt over fylkesmannens oppgaver som kontroll og tilsynsinstans, som rådgiver, veileder, og megler. Dette dreier seg ikke bare om å ivareta rettssikkerhet, men også å forvalte et statlig mandat innen miljø, landbruk, beredskap, sosial- og helsevirksomhet, utdanning og kommunal virksomhet.
-Jeg er opptatt av at fylkesmannen i Vest-Agder ikke skal fremstå som en instans som oppfattes som å vifte med pekefingeren. I fylkesmannsembedet er vi opptatt av å få til dialog som fører til resultater som er til gavn for innbyggerne, sa fylkesmann Ann Kristin Olsen før hun ønsket fylkestingets representanter lykke til i samarbeidets ånd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2007 | Skriv ut siden