I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget for en valgperiode på fire år. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Som faste medlemmer i Vest-Agder fylkeseldreråd valgte fylkestinget i dag: Paul Otto Johnsen (H) fra Kristiansand, Inger Pedersen (Ap) fra Kristiansand, Margit Seland (Sp) fra Audnedal, Niels-Otto Hægeland (Krf) fra Vennesla og Vidar Kleppe (Dem) fra Kristiansand. Rådet vil på sitt første møte velge leder og nestleder.

av admin, publisert 25. oktober 2007 | Skriv ut siden