I dag er den totale andelen av kvinnelige gründere på rundt 20 prosent. Ifølge Meltveit Kleppa har andelen av kvinner som driver personeide foretak stått stille på 25 prosent i 15 år, fram til 2005. Fra 2005 til 2006 økte andelen fra 25 til 32 prosent. Andelen av kvinner som driver aksjeselskap er imidlertid nede i 16 prosent.
Undersøkelser viser at både unge og kvinner er positive til å etablere egne virksomheter, men at de av ulike grunner ikke realiserer ideene sine.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2007 | Skriv ut siden