Mandag 29. oktober åpnet offisielt det ”nye klasserommet” til det nyopprettede studietilbudet i bilskade, lakk og karosseri ved Kvadraturen skolesenter.  3 millioner kroner har den moderne og fremtidsrettede lakkeringsystemet kostet.

At Kvadraturen skolesenter får muligheten til å invester 3 millioner kroner skylles et spleiselag – Bilbransjens Opplæringskontor Sør as har bevilget inntil 500 000 kroner og Vest-Agder fylkeskommune står for de resterende 2,5 millioner kronene.
Det nye klasserommet inneholder en ny, moderne og norskprodusert lakkeringskabin. Utstyret er fremtidsrettet og miljøvennlig ettersom det drives av vannbåren varme og el-kraft.
Kunnskapsløftet har ført til en omstrukturering av undervisningstilbudet, som for elever vedKvadraturen skolesenter er blir utvidet. Når Vest-Agder fylkeskommune bevilger penger til det
nye klasserommet er det fordi dette er med på sikre et bedre skoletilbud og dermed fagfolk til Kristiansands-regionen.
Fra før har Lyngdal videregående skole fylkets andre studietilbud i bilskade, lakk og karosseri. Etterspørselen etter fag folk er så stor at bilbransjen selv tiok initiativ til det nye tilbudet på Kvadraturen skolesenter. 
HKU-leder Olav Haaverstad blir forklart hvordan blanderommet fungerer av Harald Ørebek fra Hafnor

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. oktober 2007 | Skriv ut siden