Vest-Agder fylkeskommune er medarrangør av  KvinneGründerDagen07 den 2. november. Sammen med Universitetet i Agder, representert gjennom Senter for Entreprenørskap, Aust Agder Fylkeskommune,Cultiva og Innovasjon Norge;  blir KvinneGründerDagen07. Første sjanse på Sørlandet til å møte den nye barne- og likestillingsministeren.

 
KvinneGründerDagen07 ønsker å bidra til å skape oppmerksomhet rundt kvinnelige gründere i Agderfylkene, inspirere kvinner til entreprenørskap, motivere og støtte unge, ferske kvinnelige gründere, engasjere og inspirere til gründerånd og kreativitet for og i fellesskapet.
Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin- Osmundsen er KvinneGründerDagen07´s øverste representant. Fredag, 2. november vil hun stå for overrekkelsen av KvinneGründerPrisen07, som vil være en hederspris for engasjement, vilje og gjennomføringsevne.

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. oktober 2007 | Skriv ut siden